Што да правите после оперативното вадење на заб?

доктор по стоматологија
Oрдинација по општа стоматологија "Дентико" - Скопје
28.12.2011