Венепункција – Видео

Венепункцијата, или земањето венска крв за лабораториски тестови, е една од највообичаените процедури во медицината. Ние, во доктори.мк, сметаме дека сите медицински лица, без исклучок, треба да се обучени да направат венепункција.

Венепункцијата за лабораториски потреби најчесто се прави во кубиталната јама, а крвта за испитувањата ја собираме во цевчиња кои се обложени со антикоагулант (ЕDTA, натриум цитрат, хепарин...).

Во видеото што следи Ви ја претставуваме процедурата на земање венска крв од кубиталната јама, користејќи игла, вакутејнер и цевчиња обложени со антикоагулантно средство:

www.doktori.mk, 19.06.2011

Последна вест

Најчитани статии - медицина