Цврст и рамен стомак, кардио тренинг во природа

За разлика од веќе прикажаниот кардио тренинг, 5 минути кардио тренинг во кој вежбите се прилагодени за изведување на мал простор, за да може без проблем да ги изведувате и дома, тренингот на ова видео прикажува кардио вежби во природа.

Искористете го убавото време во овие пролетни денови, излезете до најблискот парк или рекреативна зона и уживајте во чистиот воздух, убавото опкружување и физичката активност. Целиот тренинг може да се состои од неколку серии со вежбите од ова видео или искористете ги овие вежби за загревање и продолжете со вежби за одредена група на мускули.

www.doktori.mk, 17.04.2011

Најчитани статии - вежби

Последна вест