Неколку вистини за сексуалниот живот на македонките

специјалист уролог, Специјална болница "Св. Еразмо" - Охрид
професор по "Хирургија со нега" и "Полово образование" на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола
Неколку вистини за сексуалниот живот на македонките
Досега во Македонија, не е спроведено ниедно сериозно, односно научно испитување на сексуалниот живот на возрасните (затоа не треба да се чудиме што сме сведоци на неразбирањето или игнорирањето на сексуалноста, како во стручните кругови така и во медиумите, посебно кога се работи за женската сексуалност). Имајќи ги во вид финансиските и методолошките ограничувања поврзани за испитувањето на сексуалноста, нашата студија тргна по друг пат.
Прво, се одлучивме за примероци што се репрезентативни за специфичниот сегмент на македонската популација: жени на возраст од 18 до 50 години што е сексолошки и социокултурно најдинамичен дел на женската популација. Второ, знаејќи дека сексуалноста е сложена и многу интимна работа, чие испитување се судрува со многу потешкотии (срамежливост, лошо памтење, претерување...), се одлучивме за анонимно пополнување на прашалник од 82 прашања.
Погледнете ги статиите од рубриката: