ЕКГ курс - Чекор по чекор

ЕКГ курс - Чекор по чекор
Електрокардиографијата претставува една од најчестите причини за страв и несигурност кај младиот лекар. Модерните трендови наложуваат присуство на ЕКГ-апарат во секоја медицинска установа. Интерпретацијата на 12-те канали воопшто не е тешка, доколку се изучува од едноставни и логични извори, пренесена на интересен и несекојдневен начин. Токму таков е и овој е-курс, во кој чекор по чекор, користејќи материјали од светски признатите ЕКГ учебници, ќе ви помогнеме да ја совладате наводната тешкотија.
Погледнете ги статиите од рубриката: