Тироидната жлезда и нашето здравје

студент по медицина
Тироидната жлезда и нашето здравје
Тироидната жлезда е ендокрина жлезда со исклучително значење за нашето здравје. Таа е главен регулатор на метаболизмот и диригира голем број на телесни функции.

Од друга страна, нарушувањата во нејзината функција заземаат значаен дел од современата патологија.
Погледнете ги статиите од рубриката: