Ракот - болест на современото време

Дипломиран радиолошки технолог, студент по фармација
Ракот - болест на современото време
Според податоците на СЗО, ракот го има второто место како фактор за смртноста на населението. Но, поседувајќи позитивен тренд на раст, ракот брзо ќе ги симне кардиоваскуларните заболувања од тронот. За жал, современата медицина го нема идеалниот третман за ракот. Заради овие причини, ја отвораме оваа рубрика. Целта на рубриката е да ги информира медицинските лица и населението за напредоците на онкологијата. Ракот е болест која ги зафаќа луѓето од сите националности и раси, па затоа сé што е поврзано со оваа подмолна болест го засега и обичниот човек.
Погледнете ги статиите од рубриката: