Половиот однос -лек за телото и душата

специјалист уролог, Специјална болница "Св. Еразмо" - Охрид
професор по "Хирургија со нега" и "Полово образование" на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола
Половиот однос -лек за телото и душата

Уредниот полов живот е услов за добро здравје.

Половиот однос е вежба за сите телесни мускули, ја ослободува сета умна и телесна енергија и ја ублажува внатрешната напнатост и болката.

После оргазам, подобро е расположението, има самоувереност и човекот е во склад со средината.

Погледнете ги статиите од рубриката: