Како тоа го прават Македонките

специјалист уролог, Специјална болница "Св. Еразмо" - Охрид
професор по "Хирургија со нега" и "Полово образование" на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола
Како тоа го прават Македонките
Во Република Македонија досега не е направено никакво научно испитување на сексуалниот живот на возрасните, посебно на жените. Оваа рубрика опфаќа испитување во кое учествувале 820 жени од цела Македонија со анонимни одговори на 82 поставени прашања, на возраст од 18 до 50 години.
Погледнете ги статиите од рубриката: