Компјутеризирана томографија на мозокот

Дипломиран радиолошки технолог, студент по фармација
Компјутеризирана томографија на мозокот
Мозокот е орган што отсекогаш бил обвиткан со превезите на мистицизмот. Со напредокот на науката и технологијата се добија нови imaging методи за разјаснување на мистериите на мозокот. Целта на оваа рубрика е да ве запознаеме со КОМПЈУТЕРИЗИРАНАТА ТОМОГРАФИЈА НА МОЗОКОТ и истата да ја приближиме на медицинската фела, а пред сé на обичниот човек.
Погледнете ги статиите од рубриката: