Кардио водич

доктор на медицина
Кардио водич

Не се сомневаме дека знаете како да "украдете, oсвоите или скршите" нечие срце.

Но, освен тоа, што знаете за органот кој секојдневно ве одржува во живот? Дали сте вешти во зачувување на неговото здравје колку што сте вешти во претходно наброеното?

Со новата рубрика "Кардио водич" ви ги претставуваме актуелните теми и разјаснуваме многубројните дилеми поврзани со здравјето на срцето и крвните садови.

Погледнете ги статиите од рубриката: