Плевра – анатомија, физиологија и патолошки промени

доктор на медицина
Плевра – анатомија, физиологија и патолошки промени
Дознајте повеќе за плеврата, нејзината анатомија и физиологија, како и патолошките промени кои можат да настанат на неа. Истовремено ќе Ве запознаеме и со најсовремените дијагностички процедури и третман кои се користат при болестите на плеврата.
Погледнете ги статиите од рубриката: