Најчесто поставувани прашања во стоматолошката ординација

доктор по стоматологија
Специјалистичка ординација по ортодонција “Д-р Радевски” - Демир Хисар
Најчесто поставувани прашања во стоматолошката ординација

Пациентите секогаш заслужуваат да бидат соодветно информирани за нивното орално здравје,па така при нивната посета на стоматолог имаат многу прашања, дилеми, предрасуди на кои ние сме должни соодветно да одговориме.

Кои се најчестите прашања во стоматолошката ординација?

Погледнете ги статиите од рубриката: