Доктори.мк | Етички и психолошки аспект на односот доктор-пациент|eticki-i-psiholoski-aspekt-na-odnosot-doktor-pacient | Портал за медицина и здравје

Етички и психолошки аспект на односот доктор-пациент

доктор на медицина
Етички и психолошки аспект на односот доктор-пациент
Сите од нас биле пациенти долго време пред да станат доктори. Пациентот е личност со име, определена возраст и пол, живее на определено место, сам или со други луѓе, има свои надежи, желби, соништа, стравови, подеми, падови и животни задачи кои допрва треба да ги совлада, живее во определено соседство, општество и култура, во определен период од историјата, имајќи за себе одредена слика за сопствената вредност и при тоа доаѓа кај докторот со одредена загриженост за сопственото здравје. Без разлика дали пациентот го посетува докторот за првпат или после неколку пати, тој има одредени очекувања кои ги носи со себе.
Погледнете ги статиите од рубриката: