Здравствени проблеми на модерното време

доктор на медицина
Здравствени проблеми на модерното време
Модерниот живот со својот акцент на информатиката, автоматиката, компјутеризацијата и глобализацијата во целина го олесни животот и ни ги подобри условите за работа. Но, новите времиња и покрај сите погодности ни донесоа и нови заболувања. Заболувања кои пред 50-тина години беа непознати и незамисливи. Во оваа рубрика ве запознаваме со нив.
Погледнете ги статиите од рубриката: