тимот на Доктори.мк
д-р Дарко Стојановски
д-р Дарко Стојановски
доктор на медицина
 
 

Дарко Стојановски е роден на 20.03.1983 година во Скопје. Со средно образование се стекнал во средното училиште "Орце Николов", Скопје, насока: општа гимназија. Дипломира на Mедицинскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" од Скопје во 2007г.

работно искуство:

 • Доктор на медицина, ПЗУ “Линко Мед“, Скопје (2014-моментално);
 • Медицински консултант, НВО "Борка - за секој нов ден", невладина и непрофитна организација за борба против ракот, Скопје (2011 - моментално);
 • Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Кочани (2010 - 2014);
 • Вешто лице од областа на медицината во Основен Суд Неготино (2010 - 2014);
 • Meдицински претставник, Actavis, Скопје (2010 - 2013);
 • Meдицински претставник, Swanson Health Products, Скопје (2008-2010).

обуки и сертификати:

 • Сертификат за Програма за партнерство со лекарите - вештини за продажба, INNOVARA, Inc Софија, Бугарија;
 • Сертификат за семејна медицина - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија;
 • Сертификат за Трансакциона Анализа – ТA, Скопје, Македонија;
 • Guerilla Marketing Certificate - Triple S Learning, Скопје, Македонија;
 • CME CVS – Continuing Medical Education Cardiology Certificate - The European Board for Accreditation in Cardiology, Прага, Чешка;
 • IELTS (International English Language Testing System), English language Certificate, British Council, Скопје, Македонија;
 • Сертификат за семејна медицина - III Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по семејна медицина, Пловдив, Бугарија;
 • Сертификат за кардиологија - IV Конгрес на земјите од Југоисточна Европа по кардиологија, Охрид, Македонија.

Одлично говори англиски и германски, а има познавања и од француски, грчки, италијански и шпански јазик.


Листа на статии од авторот: