тимот на Доктори.мк
Анета Конеска
Анета Конеска
дипломиран логопед
 
 

Анета Конеска е родена на 03.10.1990г. во Скопје. Своето средно образование го завршува во средното хемиско училиште „Марија Кири Склодовска“ како оптичар, со одличен успех. Нејзината посветеност кон хуманоста и грижата за малите деца и уловувањето на една искрена детска насмевка ја насочуваат кон изборот на нејзината професија. Дипломира  на студиите по логопедија на Медицинскиот факултет во Скопје.


За Доктори.мк
Да се биде дел од Тимот на Доктори.мк е чест и задоволство. Ме радува што можам на едно место да прочитам доста корисни информации и истите да ги споделам со мојот круг на пријатели. Содржините се навистина интересни и привлекуваат внимание.
Листа на статии од авторот: