тимот на Доктори.мк
Pathway of science - ЕМСА Македонија
Pathway of science - ЕМСА Македонија
проект за следење на новостите во однос на медицинската наука
 
 

Pathway of science e релативно нов проект во рамките на ЕМСА-Македонија, каде што работи тим кој постојано ги следи новостите во однос на медицинската наука.

Тимот се состои од 6 млади луѓе, сите студенти по медицина и при тоа активни членови на медицинската организација ЕМСА-Македонија:

 • Мартина Амбарџиева, координатор на проектот, 4-та година на општа медицина при Медицинскиот факултет во Скопје.
 • Стефани Ѓорѓиоска
 • Хана Старова
 • Климентина Трајкова
 • Богдан Ковачев
 • Маја Антевска
 • Аида Софтиќ
 • Христијан Кимоски
 • Марија Спасевска
 • Александра Стаменова
 • Симона Сапунџија

 

За ЕМСА

ЕМСА е студентска медицинска организација која функционира на Европско ниво, а постои 13 години во Македонија, со 16 постојани проекти и голем број на соработки со домашни и интернационални организации. Организацијата работи постојано во однос на следниве полиња: Медицинска едукација, Етика и јавно здравје, Европски интеграции и Медицинска наука (под раководство на директорот на столбот за наука - Богдан Ковачев) во која спаѓа и нашиот проект. Целта на организацијата е да ги сплоти медицинските студенти, да се стекнат со повеќе знаење, како и да се опфати општата популација од најмалите (во градинките) до најстарите.


За Доктори.мк
Доктори.мк е одличен портал, кој е добар за здравствена едукација на широката популација, а и одличен начин да се збогатуваат информациите и на докторите. Обработуваните теми се одлични, доста интересни и акуелни. Ние, како тим на призната медицинска органиација ќе продолжиме да истражуваме во областа на медицинската наука и чест ни е што ќе работиме заедно со овој портал и ќе придонесеме за збогатување на содржините.
Листа на статии од авторот: